WALE

wale1

n 1. şırım, iz (qamçı zərbəsindən); 2. toxuc. tikiş, sırıq (paltarda), qabarıq zolaq (parçada)

wale2

v 1. zolaq-zolaq etmək, şırım qoymaq, zolaqlamaq / zol-zol etmək (qanıçı ilə); 2. toxuc. parçada qabarıq zolaqlar toxumaq

WALACH
WALK