XƏBƏRİ ÜSTÜNƏ GƏLMƏK

ölmək.

XƏBƏR VERMƏK
XƏCALƏT ÇƏKMƏK