XACƏ₁

is. [ fars. ] köhn. Sarıqlı əfəndi, molla, seyid.
Ey xacə, çalış surəti-zahirdə qəşəng ol! İstərsən özün surəti-mənada cəfəng ol! M.Ə.Sabir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XACƏ I xacə bax seyid II xacə bax xədim
XABANÉRA
XACƏ₂

Digər lüğətlərdə