XACƏ₂

is. [ fars. ] bax xədim 1-ci mənada.
Cariyələr Qətibənin yanında gələn iki nəfər xacəni qıdıqlayıb gülürdülər. M.S.Ordubadi.

□ Xacə eləmək – bax xədim eləmək (“xədim”də).
[Səttarxan Bağırxana:] …Gördüyümüz o dəhşətli mənzərələr, o burun-qulaqlar, o kəsik başlar, xacə elədikləri o yazıq adamın nərəsi … gözümün qabağında canlanırdı. P.Makulu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XACƏ I xacə bax seyid II xacə bax xədim
XACƏ₁
XACƏBAŞI

Digər lüğətlərdə