XAN İLƏ PLOV YEMİR Kİ, BIĞI YAĞA BATAR

çox lovğa, təkəbbürlü adam haqqında işlədilən ifadə.

XAM XƏYALA DÜŞMƏK
XAN KEFİNDƏ DOLANMAQ