XE

“X” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
XAYIR
XEYİR

Digər lüğətlərdə