XMAS

Xmas

n Christmas sözünün qısa forması

XEROX
XX