XOFLU-XOFLU

zərf Qorxa-qorxa, təlaş və həyəcan içində, ehtiyatla.
Mağaza işçiləri qəzet parçasına xoflu-xoflu baxıb başlarını buladılar. H.Seyidbəyli.

XOFLU
XOFLULUQ

Digər lüğətlərdə