XULBALIĞI

is. zool. Əsasən dənizdə yaşayan xırda balıq növü.
XUL
XULİQÁN

Digər lüğətlərdə