XURMAYI

sif. Xurma rəngində, açıqqəhvəyi. Xurmayı göz. Xurmayı saç.
– Həcər gözlərini sildi, geri çəkildi, onun nəzəri Nəbinin divardan asılmış xurmayı papağına sataşdı. S.Rəhimov.

XURMALIQ
XURMAYISAÇ

Digər lüğətlərdə