Y

Azərbaycan əlifbasının otuz birinci hərfi. bax ye.
VZVOD
YA₂

Digər lüğətlərdə