YABA İLƏ DOVĞA İÇMƏK

faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq.

YA ZƏLZƏLƏDƏN, YA VƏLVƏLƏDƏN
YADA DÜŞMƏK