YALAN SATMAQ

aldatmaq, yalan demək.

YALA HÜRMƏK
YALANA YAMAQ OLMAMAQ