YARI CANI YANINDA QALMAQ

nigaran olmaq, həyəcan və iztirab keçirmək, narahat olmaq.

YARI CANI QALMAQ
YARI YOLDA QALMAQ