YERDƏN GÖYƏCƏN RAZI QALMAQ

həddən artıq razı olmaq.

YER YARILSA, YERƏ GİRƏRDİ
YERƏ BATMAQ