YOLUNDAN ÇIXMAQ

bax: cızığından çıxmaq.

YOLUNDAN AZDIRMAQ
YOLUNU AZMAQ