YUXUSU ƏRŞƏ ÇƏKİLMƏK

yata bilməmək, yuxuya gedə bilməmək, yuxusu pozulmaq; ~ gözünə yuxu getməmək.

YUXUSU ÇİN ÇIXMAQ
YUXUSU GÖZÜNDƏN TÖKÜLMƏK