İKİADLI

sif. İki ad daşıyan, iki adı olan.
İKİADAMLIQ
İKİAĞIZLI

Digər lüğətlərdə