İKİARVADLI

sif. köhn. İki arvadı olan, iki arvad saxlayan.
[Zeynal] tamamilə ikievli, ikiarvadlı idi. S.Hüseyn.

// İki qadın olan.
İkiarvadlı ev süpürülməmiş qalar. (Məsəl).

// İs. mənasında.
[Gülsabah Məşədi Qədimə:] Hələ orada da sənin kimi ikiarvadlılardan danışırlar. T.Ş.Simurq.

İKİARŞINLIQ
İKİARVADLILIQ

Digər lüğətlərdə