İKİBARMAQLI

sif. Əlində, ya ayağında ancaq iki barmağı olan.
İKİAYLIQ
İKİBAŞA

Digər lüğətlərdə