ƏL-ƏHDİ MİNƏL-VƏFA

Əhdə əməl etmək vəfadandır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Əl-əhdi minəl-vəfa. Biz öz vədimizi yerinə yetirdik. (“Qulun qaçmağı”)

ƏQL
ƏLAQİBƏT