ƏRMAĞAN FARS

Hədiyyə, bəxşiş, töhfə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Gülün dərdim dəstə-dəstə,

Ərmağan göndərdim dosta,

Mən gedəndə yollar üstə,

Durub Eyvaz ağlar qaldı.

                      (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)

ƏRQƏVANİ
ƏRMƏĞAN