ABİLƏRİZ

f. 1) çiçək çıxarmış, çiçək xəstəliyinə tutulmuş; 2) qabarlı, qabarı olan.

ABİLƏ
ABİR