Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AS

  AS1 ə. mərsin (kol bitkisi). AS2 ə. sincab (xəz dərili heyvan). AS3 f. 1) dəyirman daşı; 2) bax asiya(b)

  Tam oxu »
 • ASA

  ASA1 f. kimi, bənzər, oxşar. ASA2(Y) f. dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASAM

  ə. «əsəm» c. təqsirlər, suçlar

  Tam oxu »
 • ASAN

  f. çətin olmayan, sadə yüngül

  Tam oxu »
 • ASANİ

  f. 1) asanlıq, sadəlik; 2) asancasına, sadəcə, zəhmətsiz olaraq

  Tam oxu »
 • ASAR

  ə. «əsər» c. əsərlər. Asari-ətiqə köhnədən qalmış mədəniyyət abidələri, tarixi abidələr; asari-güzidə seçilmiş əsərlər

  Tam oxu »
 • ASAY

  ASA2(Y) f. dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASAYİŞ

  f. 1) əmin-amanlıq, sakitlik; 2) dinclik, rahatlıq

  Tam oxu »
 • ASƏF

  ə. Süleyman peyğəmbərin çox ağıllı və tədbirli vəzirinin adı

  Tam oxu »
 • ASƏFANƏ

  ə. və f. Asəf kimi ağıllı tərzdə, tədbirlə

  Tam oxu »
 • ASƏFİ

  ə. bax asəfvəş

  Tam oxu »
 • ASƏFVƏŞ

  ə. və f. Asəf kimi tədbirli, ağıllı

  Tam oxu »
 • ASİ

  ə. 1) itaət etməyən, sözə qulaq asmayan; 2) üsyançı, üsyan edən, üsyankar; 3) günahkar, təqsirkar; 4) özündən çıxan, coşan

  Tam oxu »
 • ASİB

  f. bəla, müsibət

  Tam oxu »
 • ASİBRƏSAN

  f. zərərverici

  Tam oxu »
 • ASİF

  ə. sərt, şiddətlə əsən (külək haqqında)

  Tam oxu »
 • ASİM

  ASİM1 ə. ismətli, namuslu. ASİM2 ə. günahkar, təqsirkar

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  AS(İ)MAN f. göy, səma

  Tam oxu »
 • ASİMANXƏRAŞ

  AS(İ)MANXƏRAŞ f. göy qədər hündür, çox yüksək, çox uca

  Tam oxu »
 • ASİMANİ

  AS(İ)MANİ f. 1) göyə aid olan, səmavi; 2) mavi, göy (rəng)

  Tam oxu »
 • ASİMANRƏNG

  AS(İ)MANRƏNG f. göy rəngli, mavi

  Tam oxu »
 • ASİMANSUZ

  AS(İ)MANSUZ f. yeri-göyü yandıran

  Tam oxu »
 • ASİTANƏ

  AS(İ)TAN(Ə) f. 1) kandar, astana; 2) eşik, bayır, həyət, çöl, dışarı; 3) sarayın giriş qapısı, dərgah; 4) paytaxt

  Tam oxu »
 • ASİYAB

  AS(İ)YAB f. 1) yel dəyirmanı; 2) su dəyirmanı

  Tam oxu »
 • ASMAN

  AS(İ)MAN f. göy, səma

  Tam oxu »
 • ASMANXƏRAŞ

  AS(İ)MANXƏRAŞ f. göy qədər hündür, çox yüksək, çox uca

  Tam oxu »
 • ASMANİ

  AS(İ)MANİ f. 1) göyə aid olan, səmavi; 2) mavi, göy (rəng)

  Tam oxu »
 • ASMANRƏNG

  AS(İ)MANRƏNG f. göy rəngli, mavi

  Tam oxu »
 • ASMANSUZ

  AS(İ)MANSUZ f. yeri-göyü yandıran

  Tam oxu »
 • ASTAN

  AS(İ)TAN(Ə) f. 1) kandar, astana; 2) eşik, bayır, həyət, çöl, dışarı; 3) sarayın giriş qapısı, dərgah; 4) paytaxt

  Tam oxu »
 • ASTİN

  f. qolçaq, qol (paltarda)

  Tam oxu »
 • ASUD

  ASUD(Ə) f. işi olmayan, xatircəm

  Tam oxu »
 • ASUDƏ

  ASUD(Ə) f. işi olmayan, xatircəm

  Tam oxu »
 • ASUDƏGİ

  f. asudəlik, rahatlıq

  Tam oxu »
 • ASUDƏTƏR

  f. lap asudə, çox rahat

  Tam oxu »
 • ASUDƏZƏMİR

  f. və ə. vicdanı rahat, ürəyi sakit

  Tam oxu »
 • ASYAB

  AS(İ)YAB f. 1) yel dəyirmanı; 2) su dəyirmanı

  Tam oxu »
 • AŞAM

  f. içən, içici

  Tam oxu »
 • AŞXANƏ

  f. yeməkxana

  Tam oxu »
 • AŞİKAR

  AŞ(İ)KAR f. aydın, açıq, gizli olmayan

  Tam oxu »
 • AŞİKARA

  AŞ(İ)KARA f. aşkarcasına, açıq-aydın

  Tam oxu »
 • AŞİQ

  ə. sevən

  Tam oxu »
 • AŞİQANƏ

  ə. və f. 1) aşiqcəsinə, aşiqyana; 2) eşqə aid olan, eşqi tərənnüm edən

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  AŞ(İ)NA f. 1) tanış, dost, yaxın yoldaş; 2) oynaş; 3) m. xəbərdar, işlə tanış olan. Aşinayi-qürbət qəribliyə alışmış, qürbətdə yaşamağa adət etmiş

  Tam oxu »
 • AŞİNABAZ

  AŞ(İ)NABAZ f. arvadbaz, aşna saxlayan (kişi)

  Tam oxu »
 • AŞİNAYİ

  AŞ(İ)NA(Y)İ f. 1) tanışlıq, dostluq; 2) işlə tanış olma

  Tam oxu »
 • AŞİR

  ə. bax aşur

  Tam oxu »
 • AŞİRƏ

  ə. bax aşurə

  Tam oxu »
 • AŞİRƏN

  ə. onuncu olaraq, onuncu

  Tam oxu »
 • AŞİYAN

  AŞİYAN(Ə) f. 1) yuva; 2) m. məskən, ev; 3) m. sığınacaq

  Tam oxu »