Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AR

  ə. 1) həya, abır; 2) utanılmalı iş, hərəkət

  Tam oxu »
 • ARA

  f. bəzəyən, zinətləndirən, süsləyən

  Tam oxu »
 • ARAM

  f. 1) qərar tapma, sakit olma; 2) rahatlanma, rahat olma; 3) bir yerdə qalma, sakit olma. Arami-dil (can) ürək dincliyi, can rahatlığı

  Tam oxu »
 • ARAMGAH

  ARAMGAH, ARAMGƏH f. 1) istirahət yeri; 2) oturulan yer, mənzil, məskən; 3) sərdabə, məqbərə, mavzoley

  Tam oxu »
 • ARAMGƏH

  ARAMGAH, ARAMGƏH f. 1) istirahət yeri; 2) oturulan yer, mənzil, məskən; 3) sərdabə, məqbərə, mavzoley

  Tam oxu »
 • ARAMİSTAN

  f. bax aramgah (1-ci və 2-ci mənalarda)

  Tam oxu »
 • ARAMİŞ

  f. rahat

  Tam oxu »
 • ARAMSAZ

  f. sakin, yaşayan

  Tam oxu »
 • ARAST

  f. 1) bəzənmiş, bəzəkli; 2) düzəldilmiş, tərtib edilmiş

  Tam oxu »
 • ARAYİŞ

  f. bəzək, zinət. Arayişi-çəmən çəmən bəzəyi

  Tam oxu »
 • ARİ

  ARİ1 ə. 1) çılpaq, yalın, lüt-üryan; 2) boş, dolu olmayan; 3) məhrum. ARİ2 f. bəli, hə

  Tam oxu »
 • ARİB

  ə. xalis ərəb, əsl ərəb

  Tam oxu »
 • ARİF

  ə. 1) bilən, bilikli, bilik sahibi; 2) tanıyan; 3) klassik Şərq şerində mistik sufi haqqında işlədilir

  Tam oxu »
 • ARİFANƏ

  ə. və f. arifcəsinə, bilikli adam kimi

  Tam oxu »
 • ARİYƏT

  ə. bürovuz, müvəqqəti istifadə üçün alınan (və ya verilən) şey

  Tam oxu »
 • ARİYƏTƏN

  ə. bürovuz olaraq, müvəqqəti olaraq

  Tam oxu »
 • ARİYƏTSƏRA

  ə. və f. fani dünya, müvəqqəti dünya

  Tam oxu »
 • ARİZ

  ə. 1) sonradan əmələ gələn, baş verən, əsli olmayan; 2) şikayətçi; 3) üz, yanaq; 4) təsadüfi, təsadüfən

  Tam oxu »
 • ARİZƏ

  ə. 1) baş verən, üz verən; 2) əmələ gələn ilişik, əngəl, maneə; 3) bədbəxt hadisə

  Tam oxu »
 • ARİZİ

  ə. əslində olmayıb sonradan əmələ gəlmiş

  Tam oxu »
 • ARZU

  f. istək

  Tam oxu »
 • ARZU-KAM

  f. arzu, istək

  Tam oxu »
 • ARZUKEŞ

  f. arzulayan, istəyən

  Tam oxu »
 • ARZUMƏND

  f. arzu edən, arzusunda olan, istəyən

  Tam oxu »
 • AS

  AS1 ə. mərsin (kol bitkisi). AS2 ə. sincab (xəz dərili heyvan). AS3 f. 1) dəyirman daşı; 2) bax asiya(b)

  Tam oxu »
 • ASA

  ASA1 f. kimi, bənzər, oxşar. ASA2(Y) f. dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASAM

  ə. «əsəm» c. təqsirlər, suçlar

  Tam oxu »
 • ASAN

  f. çətin olmayan, sadə yüngül

  Tam oxu »
 • ASANİ

  f. 1) asanlıq, sadəlik; 2) asancasına, sadəcə, zəhmətsiz olaraq

  Tam oxu »
 • ASAR

  ə. «əsər» c. əsərlər. Asari-ətiqə köhnədən qalmış mədəniyyət abidələri, tarixi abidələr; asari-güzidə seçilmiş əsərlər

  Tam oxu »
 • ASAY

  ASA2(Y) f. dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASAYİŞ

  f. 1) əmin-amanlıq, sakitlik; 2) dinclik, rahatlıq

  Tam oxu »
 • ASƏF

  ə. Süleyman peyğəmbərin çox ağıllı və tədbirli vəzirinin adı

  Tam oxu »
 • ASƏFANƏ

  ə. və f. Asəf kimi ağıllı tərzdə, tədbirlə

  Tam oxu »
 • ASƏFİ

  ə. bax asəfvəş

  Tam oxu »
 • ASƏFVƏŞ

  ə. və f. Asəf kimi tədbirli, ağıllı

  Tam oxu »
 • ASİ

  ə. 1) itaət etməyən, sözə qulaq asmayan; 2) üsyançı, üsyan edən, üsyankar; 3) günahkar, təqsirkar; 4) özündən çıxan, coşan

  Tam oxu »
 • ASİB

  f. bəla, müsibət

  Tam oxu »
 • ASİBRƏSAN

  f. zərərverici

  Tam oxu »
 • ASİF

  ə. sərt, şiddətlə əsən (külək haqqında)

  Tam oxu »
 • ASİM

  ASİM1 ə. ismətli, namuslu. ASİM2 ə. günahkar, təqsirkar

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  AS(İ)MAN f. göy, səma

  Tam oxu »
 • ASİMANXƏRAŞ

  AS(İ)MANXƏRAŞ f. göy qədər hündür, çox yüksək, çox uca

  Tam oxu »
 • ASİMANİ

  AS(İ)MANİ f. 1) göyə aid olan, səmavi; 2) mavi, göy (rəng)

  Tam oxu »
 • ASİMANRƏNG

  AS(İ)MANRƏNG f. göy rəngli, mavi

  Tam oxu »
 • ASİMANSUZ

  AS(İ)MANSUZ f. yeri-göyü yandıran

  Tam oxu »
 • ASİTANƏ

  AS(İ)TAN(Ə) f. 1) kandar, astana; 2) eşik, bayır, həyət, çöl, dışarı; 3) sarayın giriş qapısı, dərgah; 4) paytaxt

  Tam oxu »
 • ASİYAB

  AS(İ)YAB f. 1) yel dəyirmanı; 2) su dəyirmanı

  Tam oxu »
 • ASMAN

  AS(İ)MAN f. göy, səma

  Tam oxu »
 • ASMANXƏRAŞ

  AS(İ)MANXƏRAŞ f. göy qədər hündür, çox yüksək, çox uca

  Tam oxu »