ABDAR

f. 1) sulu; 2) m. məlahətli, axıcı (səs, şeir və s. haqqında).

ABDAN
ABDƏST

Digər lüğətlərdə