AĞILMƏND

ərəb. ağıl, fars. mənd

Ağıl sahibi, ağıllı insan (dərdmənd qəlibi ilə düzəlib).

Qurbani der: göz gözlədim, göz aldım,

Səmağ oldum, ağılmənddən söz aldım,

Düz tərpəndim, mərufumu tez aldım,

Ədəb götürdüm, yol-ərkanə yetişdim.

                                                     (“Qurbani”)

AĞILMAQ
AĞIR