AŞXANA

aş + fars. xana

Yeməkxana. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Əlli gün idi ki, Mustafa bəy öz ordusu ilə Koroğluya qonaq idi. Aşxanada, şərabxanada yeyib-içməyə heç nə qalmamışdı. (Paris nüsxəsi, 11-ci məclis)

AŞANMAQ
AŞIQ1

Digər lüğətlərdə