1. AĞ (rəng) Ağ köpək, qara köpək, ikisi de köpəkdir (Ata. sözü); BƏYAZ/BAYAZ (şair.) Buludlar, buludlar, bəyaz buludlar (M.Rahim); SÜDRƏNGİ Qayanın böyürlərini deyirdin bəs südrəngi sapla tikmişdilər (M.Aslar).

2. ağ bax kəfən

3. ağ bax döşəkağı

4. ağ bax çal

AGENTLİK
AĞA

Digər lüğətlərdə