ABİ-KÖVSƏR

1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu.

2. Məcazi mənada: içki.

Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü,

Xaki-övliyaya sürtdüm üzümü,

Dindirdilər, haqq danışdım sözümü,

Al, iç abi-kövsərdən, qan, dedilər.

                       (“Qurbani. Diri versiyası”)

ABİ-KÖVSƏR
ABİ-LEYSAN

Digər lüğətlərdə