ABİLƏ

f. 1) çiçək (xəstəlik), çopur, çopurluq; 2) qabar.

ABİDAT
ABİLƏRİZ