ACİTMƏ

(Şərur)
bax acxəmrə . – Acitməsiz xəmir olmaz
A:Cİ
ACLUĞ