Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AFADAĞA

  (Salyan) bəhanə. – Sö:ləsən, mı:da eliyəcəm, o:n lap afadağasın kəsəcəm, görüm nə diyəcəg

  Tam oxu »
 • AFAMAŞIR

  (Salyan) sanki, elə bil. – Afamaşır, it uşağı yiyir

  Tam oxu »
 • AFANAX

  (Qax) yüngül, zəif. – Hoların qəpi yanılsın, uşax hora gedən qunnan <günnən> afanağ olup

  Tam oxu »
 • AFAR

  I (Şəki) qutab. – Alagöz ma: afar qonaxlığı verəsidi, vermir; – Qız afar bişirmişdi, doyunca yimişəm II (Qazax) qüvvə, güc

  Tam oxu »
 • AFAT

  I (Şəki) dəcəl, nadinc; diribaş. – Mə:m oğlum çox afatdı; – Afatın biridi, Mamay Mə:mmət, yaxşı tani:rəm II (Qazax) tufan, çovğun Afatı alınmax (Çənb

  Tam oxu »
 • AFƏRDİGƏR

  (Bakı) dolanacaq. – Afərdigərim pis döyür

  Tam oxu »
 • AFFAYI

  (Şuşa) nahaq. – Affayı yerə ağzını ağrıtma

  Tam oxu »
 • AFSAR

  (Cəbrayıl) bax avsar. – Dəvə çəkib afsarı qırdı

  Tam oxu »
 • I (Xaçmaz, Salyan, Şəmkir) alt tumanın və ya şalvarın ortası. – Gədənin şalvarının ağı cırılıf, mərəkədə biyavır oluf (Şəmkir) II (İmişli) var-dövlət,

  Tam oxu »
 • AĞABABA

  (Təbriz) baba. – Mə:m ağababam hamıdan böyüx’ iydi

  Tam oxu »
 • AĞABACI

  (Quba) böyük bacı

  Tam oxu »
 • AĞABAJI

  (Basarkeçər) böyük qardaşın arvadına müraciətlə deyilən söz. – Ağabajım öydə yoxdu, odune:dif

  Tam oxu »
 • AĞABİLMƏZ

  (İmişli) bilinməyən, hiss olunmayan. – Çovannar görürdün ki, cəmdəyin ağabilməz yerinnən kəsif götürürdülər

  Tam oxu »
 • AĞACAN

  (Təbriz) nənə. – Mən yayda ağacanımın yanında olurdum

  Tam oxu »
 • AĞACAYAĞ

  (Salyan) yüngülxasiyyət. – Sadığ ağacayağ adamdı

  Tam oxu »
 • AĞACBƏLGƏ

  (Bakı) əlbəyaxa vuruşma

  Tam oxu »
 • AĞACOTU

  (Qubadlı) ağacın haçası arasında bitən mamır

  Tam oxu »
 • AĞADADAŞ

  (Təbriz) böyük qardaş. – Mə:m ağadadaşım Təbrizdə olurdi

  Tam oxu »
 • AĞADAYI

  (Bakı, Xaçmaz) üzüm növü adı. – Ağadayı çux şirin uladı (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • AĞAİNNƏ

  (Zəngibasar) nənə. – Mən ağainnəmi görməmişəm

  Tam oxu »
 • AĞAJAYAX

  (Xanlar) gəzəyən. – Denən, ay süngüsarın oğlu, bu qoja vaxtında az ağajayax olsana

  Tam oxu »
 • AĞAMƏT

  (Ağbaba) toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan yemək şeyləri (un, qoyun, meyvə və s.). – Böyün ağamət aparıllar

  Tam oxu »
 • AĞAMİRİ

  (Göyçay, Mingəçevir) üzüm növü adı. – Bu il ağamiri üzümü çoxdu (Göyçay)

  Tam oxu »
 • AĞAMİRZƏ

  (Zəngibasar) böyük qayın. – Ağamirzəm məni şə:rə aparmışdı

  Tam oxu »
 • AĞANAX

  (Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir) yayda camışların yatdığı bulanıq, palçıqlı gölməçə

  Tam oxu »
 • AĞANƏNƏ

  (Ordubad) nənə; atanın anası. – Atanın anasına bizlər ağanənə deyərıx

  Tam oxu »
 • AĞARAN

  (Lənkəran) süd məhsulları. – Ağaran olmaseydi, uşağlar korruğ çəkərdi

  Tam oxu »
 • AĞARTDAMAX

  (Qazax) təmizləmək. – Zoğalı ağartda, mürəbbə pişirəx’

  Tam oxu »
 • AĞARTMAĞ

  I (Kürdəmir) məc. açmaq, gizli saxlanmalı bir məsələni açmaq. – Məsələni ağartma, qoy üstüörtülü qalsın II (Bakı) bir məsələni həddindən artıq şişirtm

  Tam oxu »
 • AĞARTMAX

  (Çənbərək) üyütmək. – Beyjə iki dağar arpa ağartdım

  Tam oxu »
 • AĞAŞDI

  (Qazax, Şəmkir) məc. irigövdəli, iriboylu, irisümüklü. – Maşallah, ağaşdı uşaxdı (Qazax); – Ağaşdı heyvan olduğuna görə elə görülür, yoxsa qoja heyvan

  Tam oxu »
 • AĞAVUŞ

  (Dərbənd, Xaçmaz) ağımtıl. – Zərlünü qizinü ağavuş parçadan bir künneği var, lap xuşumə gələdü (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • AĞBAĞIR

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər) qorxaq. – Əşi, onnan işiηiz olmasın, o, ağba- ğırın biridi, onu aparsaηız, yolda özüηüzə əngəl olar (Ağdam)

  Tam oxu »
 • AĞBAJI

  (Gəncə) dayıarvadı

  Tam oxu »
 • AĞBAŞDI

  (Şərur) aşpaz. – Şə:rdə yeməyi ağbaşdı bişirir

  Tam oxu »
 • AĞBUĞUŞ

  (Füzuli) ipəkqurdu xəstəliyinin adı. – İpəx’qurdu toflanıf şişir, belinnən ağ irin olur, süt kimi tökülür, buna ağbuğuş de:lir

  Tam oxu »
 • AĞBUYNUZ

  (Qazax) qabığı soyulmuş quru ağac. – Meşədən xeyli ağbuynuz gətirdim

  Tam oxu »
 • AĞCABAŞ

  (Gədəbəy) yabanı bitki adı. – Uşax ge:f düz bir şələ ağcabaş yığıf dünənnəri; Ninə:cə’x’siη, buğartana yığıf o ağcabaşdarı?

  Tam oxu »
 • AĞCAĞAN

  (Xanlar, Oğuz) meşə ağacı adı. – Ağcağan ağacınnan haravanın bə:zi yerrəri düzəlir

  Tam oxu »
 • AĞCAĞAŞ

  (Xanlar) ağcaqayın. – Ağcağaş da deyrəx’, ağcaqayın da deyrəx’

  Tam oxu »
 • AĞCAQIZ

  (Salyan) üzüm növü adı. – Ağcaqızın giləsi çox iri olur

  Tam oxu »
 • AĞCAQOTAN

  (Göyçay) quş adı

  Tam oxu »
 • AĞCAQURA

  (Göyçay) tezyetişən üzüm

  Tam oxu »
 • AĞCAVAZ

  I (Qubadlı) soyuqdəymə ◊ Ağcavaz olmax (Cəbrayıl) – soyuqlamaq. – Şaxda:n altda ağcavaz oldux II (Şəki) ağtəhər

  Tam oxu »
 • AĞCAVAZA

  (Qazax) solğun, rəngi qaçmış. – Telli uşaxlıxdan elə ağcavaza şeydi

  Tam oxu »
 • AĞCƏVƏZƏ

  (Basarkeçər) bax ağcavaz II. – Ağcəvəzə olan mal qalır saralır

  Tam oxu »
 • AĞCOĞAN

  (Qazax) dərman bitkisi adı

  Tam oxu »
 • AĞCOQQAR

  (Mingəçevir) quş adı

  Tam oxu »
 • AĞÇAVƏZƏ

  (Daşkəsən) b ax ağcavaz I ◊ Ağçavəzə olmax – soyuqlamaq. – İnəy ağçavəzə olanda çulitirənnən ağzına atanda sağaley

  Tam oxu »
 • AĞÇƏMRƏ

  (Salyan) xəmir mayası

  Tam oxu »