Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AD AÇMAX

  (Salyan) ad-san çıxarmaq, hörmət qazanmaq. – Həsənağa irayonda yaxşı ad açıb

  Tam oxu »
 • ADAX

  (Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Gəncə, Göyçay, Qazax, Şəmkir, Şuşa, Tərtər) uşağın ilk addımları ◊ Adax durmax (Mingəçevir) – ayaq üstə durmaq, ilk addım atm

  Tam oxu »
 • ADAX-ADAX

  (Ağdam) addım-addım, yavaş-yavaş. – Ay irəhmətdiyin oğlu, birəz yeyin tərpənsənə, adax-adax havağa gedif gələjəx’səη

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇEÇƏX’

  (Gədəbəy) uşağın ilk addımları ◊ Adax-çeçəx’ eləməx’ – ilk addım atmaq. – Yenijə adax-çeçey eley nəvəm, a nənəsi

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇİÇƏ

  (Füzuli) bax adax-çeçəx’ ◊ Adax-çiçə açmax – ilk addım atmaq. – Afı adax – çiçə açıf

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇÖÇƏ

  (Oğuz) bax adax-çeçəx’

  Tam oxu »
 • ADAXCULĞA

  (Gədəbəy) qohum. – Bılar hissə-hissə yaşıyı:llarmış, soηra adaxculğa oluf birrəşeflər

  Tam oxu »
 • ADAXLAMAX

  (Daşkəsən, Füzuli) ilk addım atmaq (uşağa aiddir). – Ora bax ey, Sadıx adaxlı:r (Füzuli)

  Tam oxu »
 • ADAMCIL

  I (Şəmkir) insan qanına həris olan, vəhşi, adama hücum edən. – Köpəyoğlu İrəməzanoğlu çox adamcıl adam oluf, nə qədər adam öldürüf II (Şəmkir) arif, q

  Tam oxu »
 • ADAMXOR

  (Meğri) bax adamcıl

  Tam oxu »
 • ADAR

  (Şəki) evin qabaq hissəsi

  Tam oxu »
 • ADAR-MADAR

  (Cəbrayıl) yeganə, tək, bircə. – Adar-madar bir qoyunum varıdı, öldü o da

  Tam oxu »
 • ADDAMA

  (Zəngibasar, Naxçıvan) çaydan, arxdan keçmək üçün düzəldilmiş keçid. – Addama olmasa, sudan keçməy olmaz (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • ADDAMAC

  I (Qazax) bax addama II (Ağbaba) nərdivan

  Tam oxu »
 • ADDAMAĞ

  (Xaçmaz) nişanlamaq, adaxlamaq. – Uğlumçun qunşimüzün qizin addamışuğ

  Tam oxu »
 • ADDAMAŞ

  I (Gədəbəy, Zəngibasar, Şəmkir, Tovuz) bax addama. – Sona, aşağıdakı addamaşdan keş (Tovuz) II (Ağdaş, Göyçay, Oğuz, Şəmkir) tapdanma nəticəsində çəpə

  Tam oxu »
 • ADDANDIRMAX

  I (Gəncə) bax addamağ. – Qasımın qızını üç gündü ki addandırmışıx II (Füzuli) adlı-sanlı etmək, şöhrət qazandırmaq

  Tam oxu »
 • A:DI

  (Biləsuvar, Qax, Qazax, Şəki, Şəmkir) bax a:di. – Diyi a:dı menin xabarı yoxdı, Əmir cücəni danğan kimi danğıy (Qax); – Söyün kişi bu qalxozda a:dı iş

  Tam oxu »
 • ADILI

  (Çənbərək) heç vaxt

  Tam oxu »
 • ADINA

  (Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Lənkəran, Salyan, Şəki, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) 1. cümə axşamı (Gəncə, Qazax, Lənkəran, Şəki, Şəmkir, Zəngilan)

  Tam oxu »
 • A:Dİ

  (Bakı) əsla, heç. – A:di mənim munnan xəbərim yoxdı

  Tam oxu »
 • ADİY

  (Zaqatala) ana. – Bizim adiy fermada işdiyir

  Tam oxu »
 • ADNA

  (Gəncə, Qazax, Lənkəran, Salyan, Şəmkir) bax adına 1-ci məna. – Adna heç, cuma gec, gəldi gənə kor şənbə (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • A:DNA

  (Qax) bax adına 1-ci məna. – Gəlsənə, a:dna günü gedax

  Tam oxu »
 • ADNALIX

  (Gəncə) ölən adam üçün cümə axşamı günləri verilən ehsan. – Rəhmətdiyin oğlu, saηa no:luf darıxırsaη, bir adnalıx yağı hardan olsa taparam

  Tam oxu »
 • ADVOY

  (Hamamlı) kərəntinin ağzını naziltmək üçün alət. – Kərəntinin ağzını advoynan döyürsən yuxalır, sonra bülövnən itilillər

  Tam oxu »
 • AFADAĞA

  (Salyan) bəhanə. – Sö:ləsən, mı:da eliyəcəm, o:n lap afadağasın kəsəcəm, görüm nə diyəcəg

  Tam oxu »
 • AFAMAŞIR

  (Salyan) sanki, elə bil. – Afamaşır, it uşağı yiyir

  Tam oxu »
 • AFANAX

  (Qax) yüngül, zəif. – Hoların qəpi yanılsın, uşax hora gedən qunnan <günnən> afanağ olup

  Tam oxu »
 • AFAR

  I (Şəki) qutab. – Alagöz ma: afar qonaxlığı verəsidi, vermir; – Qız afar bişirmişdi, doyunca yimişəm II (Qazax) qüvvə, güc

  Tam oxu »
 • AFAT

  I (Şəki) dəcəl, nadinc; diribaş. – Mə:m oğlum çox afatdı; – Afatın biridi, Mamay Mə:mmət, yaxşı tani:rəm II (Qazax) tufan, çovğun Afatı alınmax (Çənb

  Tam oxu »
 • AFƏRDİGƏR

  (Bakı) dolanacaq. – Afərdigərim pis döyür

  Tam oxu »
 • AFFAYI

  (Şuşa) nahaq. – Affayı yerə ağzını ağrıtma

  Tam oxu »
 • AFSAR

  (Cəbrayıl) bax avsar. – Dəvə çəkib afsarı qırdı

  Tam oxu »
 • I (Xaçmaz, Salyan, Şəmkir) alt tumanın və ya şalvarın ortası. – Gədənin şalvarının ağı cırılıf, mərəkədə biyavır oluf (Şəmkir) II (İmişli) var-dövlət,

  Tam oxu »
 • AĞABABA

  (Təbriz) baba. – Mə:m ağababam hamıdan böyüx’ iydi

  Tam oxu »
 • AĞABACI

  (Quba) böyük bacı

  Tam oxu »
 • AĞABAJI

  (Basarkeçər) böyük qardaşın arvadına müraciətlə deyilən söz. – Ağabajım öydə yoxdu, odune:dif

  Tam oxu »
 • AĞABİLMƏZ

  (İmişli) bilinməyən, hiss olunmayan. – Çovannar görürdün ki, cəmdəyin ağabilməz yerinnən kəsif götürürdülər

  Tam oxu »
 • AĞACAN

  (Təbriz) nənə. – Mən yayda ağacanımın yanında olurdum

  Tam oxu »
 • AĞACAYAĞ

  (Salyan) yüngülxasiyyət. – Sadığ ağacayağ adamdı

  Tam oxu »
 • AĞACBƏLGƏ

  (Bakı) əlbəyaxa vuruşma

  Tam oxu »
 • AĞACOTU

  (Qubadlı) ağacın haçası arasında bitən mamır

  Tam oxu »
 • AĞADADAŞ

  (Təbriz) böyük qardaş. – Mə:m ağadadaşım Təbrizdə olurdi

  Tam oxu »
 • AĞADAYI

  (Bakı, Xaçmaz) üzüm növü adı. – Ağadayı çux şirin uladı (Xaçmaz)

  Tam oxu »
 • AĞAİNNƏ

  (Zəngibasar) nənə. – Mən ağainnəmi görməmişəm

  Tam oxu »
 • AĞAJAYAX

  (Xanlar) gəzəyən. – Denən, ay süngüsarın oğlu, bu qoja vaxtında az ağajayax olsana

  Tam oxu »
 • AĞAMƏT

  (Ağbaba) toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan yemək şeyləri (un, qoyun, meyvə və s.). – Böyün ağamət aparıllar

  Tam oxu »
 • AĞAMİRİ

  (Göyçay, Mingəçevir) üzüm növü adı. – Bu il ağamiri üzümü çoxdu (Göyçay)

  Tam oxu »
 • AĞAMİRZƏ

  (Zəngibasar) böyük qayın. – Ağamirzəm məni şə:rə aparmışdı

  Tam oxu »