Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • AVA

  I (Hamamlı) ipdən toxunan gödək geyim. – Nənəm maηa ava toxuyur II (Çənbərək) bax aba I

  Tam oxu »
 • A:VA

  (Qax) gicgah. – Senin a:vasına elə yumrux çallam gözünnən çirə atılar

  Tam oxu »
 • AVA-QAVA

  (Mingəçevir, Şəki) forma, görünüş

  Tam oxu »
 • AVAD

  (Göyçay) quru kol-kos

  Tam oxu »
 • AVADANNIĞ

  (Kürdəmir) məhsuldar yer. – Nar kolpalarının yeri avadannığdı deyni, biyil yaxşı boy atıblar

  Tam oxu »
 • AVAL

  I (Qax) məhəllə II (Göyçay, Qazax) əngəl, bəla, çətinlik. – Bu comuş aval oldu bizə, ot yemer; – Ə, sən də maηa aval olduη (Qazax); – Tülkü toyuxlara

  Tam oxu »
 • AVAR

  (Bakı, Gədəbəy, Salyan, Zəngilan) 1. qamış növü adı (Salyan) 2. quru ot, küləş, çırpı (Bakı, Gədəbəy, Zəngilan)

  Tam oxu »
 • AVARAKAR

  (Ordubad) işsiz. – Həsən, niyə avarakar gəzirsən?

  Tam oxu »
 • AVARAQULİ

  (Bakı) boş-boş gəzən, işsiz. – Əlpaşa avaraqulinin biridü

  Tam oxu »
 • AVARÇI

  (İmişli) avara. – Sə:n oğlun yap avaraçı uşağdı

  Tam oxu »
 • AVAZIMAĞ

  (Bakı, Kürdəmir, Şamaxı) rəngi qaçmaq, solmaq, soluxmaq

  Tam oxu »
 • AVAZIMAX

  I (Gədəbəy, Gəncə, Qazax) bax avazımağ. – Bir bax, gör irəngi nejə avazıyıfdı (Gəncə) II (Çənbərək) taxılın biçin vaxtını keçirmək

  Tam oxu »
 • AVC

  avc eləməx’: (Meğri) inkişaf etmək. – Yeri peyinniy olduğunna soğan yaxşı avc eliyir

  Tam oxu »
 • AVDAL

  (Gəncə, Şəki, Şəmkir) axmaq, sərsəri. – Avdalın biridi, u:n sözünə inamma (Şəki); – Özünü itirif, laf avdal kökünə düşüf (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • AVDALQAJI

  (İmişli) başdansovdu. – Avdalqajı işin xeyiri olmaz adama

  Tam oxu »
 • AVECƏ

  avecə olmax: (Meğri) qoşqu heyvanlarını növbə ilə işlətmək. – Avdıllaynan mən, Şəxsıvarınan da sən avecə ollux

  Tam oxu »
 • AVXARRAMAX

  (Cəbrayıl) itiləmək. – Usda baltamızı yaxşı avxarrıyıb

  Tam oxu »
 • AVIC

  (Böyük Qarakilsə) 400 qramlıq ölçü qabı

  Tam oxu »
 • AVIR

  (Gədəbəy) məc. geyim, paltar. – Bi:l qoyune:dənnən avır qalme:f məndə; – Avrımız da olmadı, mərəkə: çıxax irəli əyamlar

  Tam oxu »
 • AVIRFMALI

  (Kəlbəcər) içli. – Avırfmalı kömbə bişirdik

  Tam oxu »
 • AVIRIX

  (Cəbrayıl) əmanət. – Tərəkəmələr çubuğu avırıx verillər

  Tam oxu »
 • AVIRRATMAX

  (Gəncə) məc. üst-başını düzəltmək, təzə paltar geydirmək. – Büyün bizim gedəni apardım bazara, avırratdım

  Tam oxu »
 • AVIRTDAX

  (Cəbrayıl, Qarakilsə, Meğri) kök, dolu (adam). – Uşax vaxdı Əhməd avırtdağıdı (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • AVIRTDAXLAMAX

  (Qarakilsə) kökəlmək

  Tam oxu »
 • AVIRTMAC

  (Qubadlı) xörək adı. – Avırtmaca bizi qonağ elə

  Tam oxu »
 • AVLAMA

  (Füzuli, Cəbrayıl) məhsulu başdansovdu, ordan-burdan yığma. – Təzə açmış pambığı avlama yığıllar (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • AVLAMAX

  (Cəbrayıl, Qarakilsə) məhsulu başdansovdu, ordan-burdan yığmaq. – Bırdan-ordan avlayın, çıxsın gessin (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • AVMA

  (Ağcabədi) ərinmiş yağla pendirin qarışığı. – Ay bajı, ma: avma ver

  Tam oxu »
 • AVRUĞ

  (Füzuli) çay qırağında olan qamışlıq. – Avruğa getmişdix’

  Tam oxu »
 • AVSAR

  (Füzuli) dəvənin noxtası. – Dəvənin başına vurulana avsar, atın başına vurulana çılav deərix’

  Tam oxu »
 • AVSARRAMAX

  (Füzuli) dəvəni noxtalamaq. – Dəvəni avsarradım

  Tam oxu »
 • AVŞALA

  (Qax) çömçə. – İrəlilərdə avşala diyərdıx, hindi çömçə

  Tam oxu »
 • AVŞAR

  I (Füzuli) südü çox olan (qoyun). – Avşar qoyundu II (Qarakilsə) balaca xəncər. – O, həmişə özüynən avşar gəzdirərdi

  Tam oxu »
 • AVŞARRAMAX

  (Ağcabədi, Füzuli) 1. sağmaq (Füzuli). – Qoyunu avşarradıx 2. südün hamısını sağmaq üçün heyvanın yelinini ovuşdurmaq, sıxmaq (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • AVŞATMAX

  (Qax) qəlbini sındırmaq, qırmaq. – Menin ürəgini avşatıp

  Tam oxu »
 • AY-ILDIZ

  (Bərdə, Füzuli) qiymətli parça adı. – Mə:m qızıma bir dəs ay-ıldızdan paltar veriη (Füzuli)

  Tam oxu »
 • AYAĞALTI

  (Biləsuvar, Kürdəmir, Laçın, Salyan) pilləkən. – Ayağaltı qayıtdırmağa taxda almışam (Biləsuvar)

  Tam oxu »
 • AYAĞAŞMA

  (Bərdə) valideynin ərə gedən qızının evinə ilk gedişi. – Qızı ərə verənnən so:ra ayağaşmıye:dirix’

  Tam oxu »
 • AYAĞÇİ

  I (Lənkəran) qapı-qapı gəzib mal alıb-satan, xırdavatçı, çərçi II (Lənkəran, Salyan) 1. xeyirdə və şərdə xidmət edən adam (Lənkəran) 2

  Tam oxu »
 • AYAĞÜSTÜ

  (Quba) məclisdə qonaqlara xidmət edən adam

  Tam oxu »
 • AYAX

  (Naxçıvan) uzaq, kənar. – Naxçıvan mərkəzdən ayaxdı

  Tam oxu »
 • AYAXLI

  (Qazax) yuxayayan. – Ayaxlıda xamır yayıler

  Tam oxu »
 • AYALĞA

  (Bərdə, İmişli, Şəmkir) ləqəb. – Onun ayalğası Çəpərdələndi (Şəmkir); – Çaqqal Cəfərin ayalğasıdı (Bərdə)

  Tam oxu »
 • AYALMASI

  (Oğuz) cır alma. – Ha bizim tərəflərin hamısında ayalması olur

  Tam oxu »
 • AYAMA

  (Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Şahbuz, Şərur) ləqəb. – Bu kənddə hamının ayaması var (Şərur)

  Tam oxu »
 • AYAMAĞ

  (Kürdəmir) axtarmaq, yada salmaq. – Ötən günüyü ayason yaxşıdı; – Heç bizi ayamırsan

  Tam oxu »
 • AYANAT

  (Culfa, Kürdəmir, Sabirabad, Şərur) kömək. – Hökmət mənə ayanat eliyir (Culfa)

  Tam oxu »
 • AYANDA-SAYANDA

  (Meğri) hərdənbir, ayda-ildə. – Haspulat ayanda-sayanda gəler Əldəriyə, Bakıda oler

  Tam oxu »
 • AYAR

  I (Borçalı) ürəyiaçıq, gülərüzlü. – Mənim ayar adama xoşum var II (Cəbrayıl, Oğuz) tez seçən, müəyyənləşdirən

  Tam oxu »
 • AYARBAZ

  (Bərdə, Qarakilsə) zarafatcıl. – Ayarbaz adam adamı güldürər (Bərdə)

  Tam oxu »