Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ACAMANDA

  (Salyan) ac-susuz. – İndiyəcən acamanda hardeydin?

  Tam oxu »
 • ACARRI

  (Şamaxı) təzə, yuyulmamış. – Tumanın acarrısını geyməmiş uşağ yandırdı

  Tam oxu »
 • ACXƏMRƏ

  (Göyçay, Lerik, Kürdəmir, Salyan) xəmir mayası. – Acxəmrəmiz xarab olub (Salyan)

  Tam oxu »
 • ACI-GUCI

  acı-gucı vermək: (Salyan) açıq vermək, hirsləndirmək. – O:n sözünə fikir vermə, sə: acı-gucı verir

  Tam oxu »
 • ACIQICI

  (Cəbrayıl, Zəngilan) vəzəri

  Tam oxu »
 • ACIQOUĞ

  (Salyan) bitki adı. – Bizim tərəfdə acıqouğ çoxdu

  Tam oxu »
 • ACILIĞ

  (Bakı) sıx tikanlı bitki. – Qara acılığ bağı basıb

  Tam oxu »
 • ACIŞMAX

  I (Böyük Qarakilsə) acıqlanmaq, hirslənmək. – Səhvini də:ndə niyə acışırsan? II (Şəki) göynəmək. – Yaram yaman acışır

  Tam oxu »
 • ACITƏPƏ

  (Kürdəmir, Mirbəşir, Tovuz, Zəngilan) vəzəri

  Tam oxu »
 • ACITMA

  (Biləsuvar) fətir

  Tam oxu »
 • ACITMALI

  (Göyçay) xəmiri maya ilə yoğrulmuş çörək

  Tam oxu »
 • A:Cİ

  (Şəki) alça və ya zoğaldan hazırlanmış turşu. – Bildirki a:cidən hələ də dopunun içində qalıfdı

  Tam oxu »
 • ACİTMƏ

  (Şərur) bax acxəmrə. – Acitməsiz xəmir olmaz

  Tam oxu »
 • ACLUĞ

  (Xaçmaz) hələ yeni məhsul çıxmamış üyüdülən azacıq taxıl. – Aparub değirmanda bir az acluğ çekduğ

  Tam oxu »
 • ACNAUR

  (Zaqatala) kolbasa. – Bu il bolluca acnaur doldurmuşam

  Tam oxu »
 • ACRA

  (Naxçıvan) maya. – Biz acra da diyərix’, maya da diyərix’, əmə acra çox diyərix’

  Tam oxu »
 • AÇAR

  (Quba) qıfıl. – Biz qapıya açar vurarığ

  Tam oxu »
 • AÇARDİLİ

  (Quba) açar. – U gün qapını açammaduğ, açardili sindi qaldi açarda

  Tam oxu »
 • AÇARRAMAĞ

  (Xaçmaz) qıfıllamaq. – Qapini açarradum

  Tam oxu »
 • AÇILSABA

  (Yevlax) sarmaşığa oxşar bitki adı. – Ö:n qabağında açılsaba əx’dim

  Tam oxu »
 • AÇKAL

  (Tovuz) fərasətsiz. – O, açkalın biridi

  Tam oxu »
 • AÇMAX

  (Şərur) lavaşı yaymaq

  Tam oxu »
 • AD AÇMAX

  (Salyan) ad-san çıxarmaq, hörmət qazanmaq. – Həsənağa irayonda yaxşı ad açıb

  Tam oxu »
 • ADAX

  (Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Gəncə, Göyçay, Qazax, Şəmkir, Şuşa, Tərtər) uşağın ilk addımları ◊ Adax durmax (Mingəçevir) – ayaq üstə durmaq, ilk addım atm

  Tam oxu »
 • ADAX-ADAX

  (Ağdam) addım-addım, yavaş-yavaş. – Ay irəhmətdiyin oğlu, birəz yeyin tərpənsənə, adax-adax havağa gedif gələjəx’səη

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇEÇƏX’

  (Gədəbəy) uşağın ilk addımları ◊ Adax-çeçəx’ eləməx’ – ilk addım atmaq. – Yenijə adax-çeçey eley nəvəm, a nənəsi

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇİÇƏ

  (Füzuli) bax adax-çeçəx’ ◊ Adax-çiçə açmax – ilk addım atmaq. – Afı adax – çiçə açıf

  Tam oxu »
 • ADAX-ÇÖÇƏ

  (Oğuz) bax adax-çeçəx’

  Tam oxu »
 • ADAXCULĞA

  (Gədəbəy) qohum. – Bılar hissə-hissə yaşıyı:llarmış, soηra adaxculğa oluf birrəşeflər

  Tam oxu »
 • ADAXLAMAX

  (Daşkəsən, Füzuli) ilk addım atmaq (uşağa aiddir). – Ora bax ey, Sadıx adaxlı:r (Füzuli)

  Tam oxu »
 • ADAMCIL

  I (Şəmkir) insan qanına həris olan, vəhşi, adama hücum edən. – Köpəyoğlu İrəməzanoğlu çox adamcıl adam oluf, nə qədər adam öldürüf II (Şəmkir) arif, q

  Tam oxu »
 • ADAMXOR

  (Meğri) bax adamcıl

  Tam oxu »
 • ADAR

  (Şəki) evin qabaq hissəsi

  Tam oxu »
 • ADAR-MADAR

  (Cəbrayıl) yeganə, tək, bircə. – Adar-madar bir qoyunum varıdı, öldü o da

  Tam oxu »
 • ADDAMA

  (Zəngibasar, Naxçıvan) çaydan, arxdan keçmək üçün düzəldilmiş keçid. – Addama olmasa, sudan keçməy olmaz (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • ADDAMAC

  I (Qazax) bax addama II (Ağbaba) nərdivan

  Tam oxu »
 • ADDAMAĞ

  (Xaçmaz) nişanlamaq, adaxlamaq. – Uğlumçun qunşimüzün qizin addamışuğ

  Tam oxu »
 • ADDAMAŞ

  I (Gədəbəy, Zəngibasar, Şəmkir, Tovuz) bax addama. – Sona, aşağıdakı addamaşdan keş (Tovuz) II (Ağdaş, Göyçay, Oğuz, Şəmkir) tapdanma nəticəsində çəpə

  Tam oxu »
 • ADDANDIRMAX

  I (Gəncə) bax addamağ. – Qasımın qızını üç gündü ki addandırmışıx II (Füzuli) adlı-sanlı etmək, şöhrət qazandırmaq

  Tam oxu »
 • A:DI

  (Biləsuvar, Qax, Qazax, Şəki, Şəmkir) bax a:di. – Diyi a:dı menin xabarı yoxdı, Əmir cücəni danğan kimi danğıy (Qax); – Söyün kişi bu qalxozda a:dı iş

  Tam oxu »
 • ADILI

  (Çənbərək) heç vaxt

  Tam oxu »
 • ADINA

  (Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Lənkəran, Salyan, Şəki, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) 1. cümə axşamı (Gəncə, Qazax, Lənkəran, Şəki, Şəmkir, Zəngilan)

  Tam oxu »
 • A:Dİ

  (Bakı) əsla, heç. – A:di mənim munnan xəbərim yoxdı

  Tam oxu »
 • ADİY

  (Zaqatala) ana. – Bizim adiy fermada işdiyir

  Tam oxu »
 • ADNA

  (Gəncə, Qazax, Lənkəran, Salyan, Şəmkir) bax adına 1-ci məna. – Adna heç, cuma gec, gəldi gənə kor şənbə (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • A:DNA

  (Qax) bax adına 1-ci məna. – Gəlsənə, a:dna günü gedax

  Tam oxu »
 • ADNALIX

  (Gəncə) ölən adam üçün cümə axşamı günləri verilən ehsan. – Rəhmətdiyin oğlu, saηa no:luf darıxırsaη, bir adnalıx yağı hardan olsa taparam

  Tam oxu »
 • ADVOY

  (Hamamlı) kərəntinin ağzını naziltmək üçün alət. – Kərəntinin ağzını advoynan döyürsən yuxalır, sonra bülövnən itilillər

  Tam oxu »
 • AFADAĞA

  (Salyan) bəhanə. – Sö:ləsən, mı:da eliyəcəm, o:n lap afadağasın kəsəcəm, görüm nə diyəcəg

  Tam oxu »
 • AFAMAŞIR

  (Salyan) sanki, elə bil. – Afamaşır, it uşağı yiyir

  Tam oxu »