ACİZ

aciz bax 1. zəif 1; 2. bacarıqsız

ACITMA
ACİZLİK

Digər lüğətlərdə