AFƏTBİN

ə. və f. zərər çəkmiş, ziyan görmüş, zərərdidə.

AFƏT
AFƏTZƏDƏ