AKUŞKA

Bax: aquşka. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

AXUR
AQAR

Digər lüğətlərdə