AQAR

Axar su, çeşmə, çay və s. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AKUŞKA
AQÇA

Digər lüğətlərdə