ALICA

"Alı" və ya "Əli" ilə başlanan adların əzizləmə forması.
ALI
ALICAN