ALİMƏ

elmli, bilikli, araşdırıcı,bilən.
ALİM
ALİMŞAH