ALİM

elmli, bilikli, araşdırıcı,bilən.
ALİK
ALİMƏ

Digər lüğətlərdə