ALMƏMMƏD

"Əli" və "Məmməd" adlarından yaranmışdır.
ALMƏDƏD
ALMƏRDAN

Digər lüğətlərdə