ANA XƏTT

əsas, həlledici, leytmotiv.

ANA-BALA ELƏMƏK
ANA UŞAĞI