ANASINI AĞLAR QOYMAQ

öldürmək, bədbəxt etmək, zülm etmək; ~ divan tutmaq.

ANASI NAMAZ ÜSTƏ İMİŞ
ANASINI AĞLATMAQ