ARĞUN

Siçan-siçovul qəbilindən heyvan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARĞIŞ
ARXALIQ