ARADA PƏRDƏ SAXLAMAQ (OLMAQ)

bax: pərdə saxlamaq.

ARABANIN TƏKƏRİNƏ ÇOMAQ SOXMAQ
ARADAN ÇIXARMAQ