Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində ABIOMUR sözün mənası.

(Göyçay)
açıq-sürməyi (rəng)
← ABXUR

(Lənkəran) bax abxor. – Abxurda su içeylər

ABIR →

(Salyan) məc. geyim, paltar. – Adamı abırına görə tanıyıllar