ACAMANDA

(Salyan)
ac-susuz. – İndiyəcən acamanda hardeydin?